Benzínový filter

Palivový filter vyrobený z plastu odolného voči benzínu

Šírka pripojenia: 6 mm alebo 8 mm

31 mm x 49 mm

Filterpapier vo vnútri

POZOR:
Nie v blízkosti zdrojov tepla. Nebezpečenstvo požiaru!

461-763

3.95