Benzínový filter 8 mm

Palivový filter vyrobený z plastu odolného voči benzínu

Šírka pripojenia: 8 mm

21 mm x 32 mm

Filterpapier vo vnútri

POZOR:
Nie v blízkosti zdrojov tepla. Nebezpečenstvo požiaru!

461-761

5.95