Benzínový filter 6 mm

Palivový filter vyrobený z plastu odolného voči benzínu

Šírka pripojenia: 6 mm a

21 mm x 32 mm

Filterpapier vo vnútri

POZOR:
Nie v blízkosti zdrojov tepla. Nebezpečenstvo požiaru!

461-760

5.95