Benzínový filter

Palivový filter vyrobený z plastu odolného voči benzínu

Šírka pripojenia: 6 mm

27 mm x 31 mm

Filterpapier vo vnútri

POZOR:
Nie v blízkosti zdrojov tepla. Nebezpečenstvo požiaru!

461-764

3.95